کلماتی برای شادی
Words For Joy

خالد حسینی تو رمان بادبادک باز مینویسه:

در دنیا فقط یک گناه هست و آن دزدی ست! ...

ﻣﺮﺩ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻨﺪ

ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺠﻮﺍ ﮐﺮﺩ : " ﭘﺴﺮﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺯﺩﯼ ﻧﮑﻦ " 

ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻭ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻫﺮﮔﺰ

ﺩﺳﺖ ﮐﺞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ .. ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ ﻭ

اﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ : ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮔﻔﺘﯽ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺭﺍ

ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ،ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﻧﮑﻦ ﺍﮔﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ، ﻧﺎﺣﻖ ﻧﮕﻮ ﺍﮔﺮ ﮔﻔﺘﯽ ﺣﻖ ﺭﺍ

ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ،ﺑﯽ ﺣﯿﺎﯾﯽ ﻧﮑﻦ ﺍﮔﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺷﺮﺍﻓﺖ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ ...

ﭘﺲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺩﺯﺩﯼ ﻧﮑن!

 

 

 

| | دوشنبه 28 مهر1393

آرامش یعنی، همه آدمای اضافه رو از زندگیت حذف کنی 

به همی راحتی...

| | یکشنبه 26 مرداد1393

وقتی به کسی به طور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید ،

در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت:

شخصی برای زندگی یا درسی برای زندگی!!!

| | شنبه 17 خرداد1393
زمختی

زمختی یعنی ندانستن قدر لحظه ها،

 یعنی نفهمیدن اهمیت چیزها،

 یعنی توجه به جزییات احمقانه و ندیدن مهم ترین ها

| | یکشنبه 7 اردیبهشت1393
صفات نیک و بد


انسان‌ ها به شيوه هنديان بر سطح زمين راه مى‌روند.

با يک سبد در جلو و يک سبد در پشت.

در سبد جلو، صفات نيک خود رامى‌گذاريم.

در سبد پشتي، عيب‌هاى خود را نگه مى‌داريم.

 به همين دليل در طول زندگى چشمانمان فقط

صفات نيک خودمان را مى‌بيند و عيوب

همسفرى که جلوى ما حرکت مى‌کند.

بدين گونه است که درباره خود بهتر

از او داورى مى‌کنيم، غافل از آن که نفر

پشت سرى ما هم به همين شيوه درباره ما مى‌انديشد


پائولو کوئیلو


-----------------------

پی نوشت:

سالی پر از آرامش - سلامتی و  موفقیت رو براتون آرزومندم.

| | دوشنبه 4 فروردین1393